Build up Nepal – Blogg & nyheter

Björn Söderberg tilldelas Göteborgspriset för hållbar utveckling 2012

June 19, 2012

Pristagarna utsedda till Göteborgspriset för hållbar utveckling

En miljon för arbete med slutna kretslopp

Hur åstadkommer vi ett kretsloppssamhälle? Det är den fråga som människor spontant ställer sig när man diskuterar återvinningsfrågor och hållbar utveckling.

Det har också varit utgångspunkten när juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling utsett 2012 års pristagare. Årets tema är slutna kretslopp. Hantering av material i dagens samhälle är ohållbar i jämförelse med naturens eget kretslopp – exempelvis återvinns endast fem procent av all plast vi använder i världen.

Mot denna bakgrund delas i år Göteborgspriset för hållbar utveckling mellan två personer, en amerikan och en svensk, som på olika sätt framgångsrikt arbetar med slutna kretslopp.
Priset delas mellan:

  • Dr Michael Biddle, Richmond, USA, som kombinerar teknikkunnande och entreprenöriell briljans i sitt arbete med att bland annat återvinna plaster.
  • Björn Söderberg, Stockholm och Nepal, som bygger upp och utvecklar ansvarsfulla företag i Nepal inom området hållbar avfallsåtervinning

 Juryns ordförande John Holmberg säger i en kommentar:

 – Naturen kännetecknas av sinnrika slutna kretslopp, där restprodukter blir nya insatsvaror. I jämförelse är industrisamhällets linjära materialflöden infernaliskt ineffektiva – de leder till resursbrist, avfallsproblem och energislöseri. Att, som årets båda pristagare gjort, finna genomtänkta lösningar för att sluta kretsloppen är nödvändigt och möjligt.

 Göteborgspriset instiftades 1999 av Göteborgs Stad tillsammans med ett flertal företag med syftet att ”stimulera till fortsatt utveckling och uppmärksamma strategiskt arbete förhållbar utveckling, nationellt och internationellt”.

 Priset delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och 13 följande företag: Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Christan Berner Invest AB, Elanders AB, Eldan Recycling, Folksam, Handelsbanken, Kooperativa Förbundet, Nordea, PEAB, SEB, DB Schenker AB och SKF.

Årets pris är det trettonde i ordningen och kommer att delas ut vid en ceremoni i Göteborg den 4 december.

 2012 års pristagare – en presentation:

Dr Michael Biddle, startade strax efter sin doktorsexamen i kemi verksamheten MBA Polymers 1992 i sitt garage. Han ville bevisa att det går att återvinna plast från blandade avfallsströmmar till högkvalitativ råvara. Han utvecklade tekniker för att separera och förfina plastavfall för att producera attraktiva och kvalitetssäkrade råvaror som ersätter oljebaserade nya plaster. Verksamheten har sedan dess vuxit från idé till storskalig industriproduktion i USA, Europa och Kina.

 Dr Biddle får priset för att ha kombinerat djupt teknikkunnande och entreprenöriell briljans med en drivkraft att sluta kretsloppen. Hans lösningar bidrar att minska avfallet och spara jordens icke förnyelsebara resurser. Dr Biddle inspirerar andra entreprenörer till innovativa högteknologiska lösningar inom avfallsbranschen.

Björn Söderberg, grundare av Fair Enterprise Network, bygger upp och utvecklar ansvarsfulla företag i Nepal inom området hållbar avfallsåtervinning. Bara 19 år gammal åkte Björn Söderberg till Nepal som volontär, där han mötte både fattigdom och en flod full av sopor. Där många andra ser problem, ser Björn Söderberg möjligheter och potential. Soporna blev en tillgång när han startade sitt första företag, Watabaran, som tillverkar papper av avfall och även i hans senaste företag, Shubha Briquettes Pvt Ltd, som i dag enligt hållbarhetsprinciper producerar Nepals billigaste bränsle.

 Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet med etik, demokrati och miljömedvetenhet som grundvärderingar och bidrar på detta sätt till en hållbar utveckling.

 Björn Söderberg får priset för att han genom sitt entreprenörskap både skapat jobb och bidragit till ett ökat kretsloppstänkande. Han inspirerar andra att se möjligheterna med ett medvetet entreprenörskap för att lösa samhälleliga problem.

Juryn:
Juryns ordförande:
John Holmberg, professor och vicerektor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

 Övriga jurymedlemmar:
Göran Carstedt, ordförande i Det Naturliga Steget och tidigare i ledande positioner inom Ikea och Volvo.

Elin Eriksson, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet för enheten produkter, processer och organisationer för hållbar utveckling.

Lotta Göthe, VD i företaget Ecoplan.

Johanna Ståhl, chefredaktör för Camino, ett magasin för hållbar livsstil.

 Johan Trouvé, VD i Västsvenska Handelskammaren.

Annika Åhnberg, tidigare riksdagsledamot och tidigare jordbruksminister.

 

 Tidigare pristagare:

2011: FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan och Tigray-projektet, ett från början lokalt initiativ riktat till småjordbrukare i norra Etiopen.
För att de på olika sätt bidragit i arbetet i Afrika att låta hållbart jordbrukande bli motorn i samhällsutvecklingen.

2010: Ken Sherman, USA, och Randall Arauz, Costa Rica.

För att de båda, på olika sätt, starkt bidragit till lösningar för en hållbar relation till havet.

2009: Anna Kajumulo Tibaijuka, Kenya, Enrique Penalosa, Colombia, Sören Hermansen, Danmark.
För att de bidragit till lösningar för att skapa mer hållbara städer och regioner, miljömässigt och socialt.

2008: Theo Colborn, USA, Margot Wallström, Europa, Jan Ahlbom och Ulf Duus, Sverige.
För att de gjort internationellt viktiga och uppmärksammade insatser för att rensa i kemikalieträsket.

 2007: Al Gore, USA.
För sitt engagemang med att öka medvetenheten om den globala uppvärmningen och därigenom skapa förutsättningar att hejda klimatkrisen.

 2006: Takeshi Uschiyamada, Takehisa Yaegashi och Yuichi Fujii, Japan.
För sitt enastående, målmedvetna och avgörande bidrag till utvecklingen av Toyota Prius, världens första kommersiella hybridbil.

2005: Abahuzamugambi coffee cooperative, Rwanda.
För arbetet med att producera kaffe på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt och därigenom skapa förutsättningar för en positiv utveckling i ett av de fattigaste
distrikten i Rwanda.

 2004: Joan Bavaria, USA och Tessa Tennant, Storbritannien.
För sitt arbete inom ”hållbara investeringar”, där de genom opinionsbildning och etiska fonder har inspirerat företag till ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande.

 2003:  Hans Eek, Sverige och Wolfgang Feist, Tyskland. För tekniken att bygga varma bostäder utan inbyggt värmesystem, s k ”passivhus”. Människor och sol räcker för ett behagligt inomhusklimat, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp.

2002: Gro Harlem Brundtland, Norge.
För sitt visionära och innovativa miljöarbete och lanseringen av konceptet ”hållbar utveckling”.

2001: FSC(Forest Stewardship Council) och KRAV.
För sitt arbete med miljöcertifiering och miljömärkning inom skogs- resp livsmedelsområdet

2000: Geoffrey Ballard, Kanada
För sitt engagemang och sina insatser för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av bränslecellen.

 

Mer information:

John Holmberg, juryns ordförande, tel 0706 45 72 66.
Anders Johansson, medieavdelningen Göteborg & Co, tel 0706 01 16 63. 

www.gothenburgaward.com

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/gbgco/pressrelease/view/pristagarna-utsedda-till-goeteborgspriset-foer-haallbar-utveckling-2012-773425

 

Comments are closed.