Build up Nepal – Blogg & nyheter

Vad gör man när en hel by har rasat?

May 20, 2015


Precis tillbaks från byn Tauthali i Sindhupalchowk.

Byn är kraftigt drabbad av jordbävningen, de flesta hus har krossats, men här mitt bland rasmassorna pratar man om att se möjligheter. 

En man och hans hustru gräver i rasmassorna till deras hus och butik. Det finns ingenting kvar. Vad gör man när en hel by har rasat? När allt man ägde är borta. Jag förväntar mig att mötas av hopplöshet och förtvivlan. Men när de vänder sig mot mig ser jag bara beslutsamhet. Mannen säger som svar på min oställda fråga

”Vi har byggt det här huset en gång. Nu får vi bygga upp det igen”.

Vi tog med verktyg för att bygga och riva. Hammare, spadar, spett, vinschar, skottkärror, kofot osv. 
Det finns en härlig attityd i byn. “Tack för verktygen. Nu kan vi själva bygga snabbare. Vi måste bygga en bättre by.” Man samlas i små arbetsgrupper, delar upp verktyg och börjar bygga.

Se filmen:

 

 

2 Responses to Vad gör man när en hel by har rasat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *