Föreläsningar

Björn Söderberg – inspirerande föreläsare

Björn är en ung social entreprenör. Han har redan vid 31 års ålder byggt upp flera företag, i Sverige och i Nepal. De jobbar med Återvinning, Biobränsle, Webbutveckling och Städning. Björn visar med sina företag att hållbarhet och socialt ansvar är lönsamt och hur framtidens företag måste agera.  

”Min mest lönsamma investering var att lära de anställda att läsa och skriva”

Björn flyttade till Nepal när han var 19 för att ”få perspektiv på livet”. Föreläsningen tar oss med från styrelserummen i Sverige till Bagmatifloden i Kathmandu där sopor och avfall blandas upp med vattnet som flyter genom staden. Där andra ser problem, diskriminering och misär såg Björn möjligheter och hårt arbetande människor.

Hans företag skapar möjligheter för fattiga kvinnor. Återvinner skräp. Tillverkar biobränsle. Motverkar skövling av skogen. Bygger Iphone applikationer. Skapar utbildning för fattiga barn. 

”Vi behöver inte fler policydokument och hållbarhetsredovisningar. Vi behöver ställa oss frågan. Vad säljer vi och hur produceras det? Det är början till att bygga ett hållbart företag.”

Björn visar med konkreta exempel från sina företag hur hållbart blir lönsamt och hur framtidens företag kommer att se ut. Han utmanar oss att tänka till hur vi kan förändra vår egen verksamhet och vårt eget beteende. 

Detta är INTE en framgångsaga om en entreprenör och en metod att bygga hållbara företag. Björn berättar om sina värsta dilemman som entreprenör i ett utvecklingsland. Framgångar blandas med misslyckanden. Slutsatser leder till ännu svårare frågor. Spännande idéer går ibland helt fel.
Han visar på ett sätt att tänka och agera för att driva förändring och bygga hållbara företag. Ett tankesätt som behövs i Svenska företag.

Björn visar hur vår livsstil inte är hållbar. Hur Himalayas isar smälter, grundvattnet förorenas och råvaror håller på att ta slut. Men samtidigt hur vi kan förändra. Hur det är våra egna mentala spärrar, vanor och ursäkter som hindrar oss från att förverkliga våra idéer och drömmar. Och hur man bryter sig loss och börjar driva förändring.

 

Den som inte har misslyckats har aldrig försökt! är Björns måtto. Detta märks både i hans företag och föreläsningar.  Med egna exempel och erfarenheter visar Björn unga entreprenörer hur man säljer sin produkt innan den existerar, kommer över sina mentala spärrar och skaffar sin första kund. Han tar exempel från både lyckade och misslyckade satsningar. Hans entreprenörskap och skaparglädje smittar av sig, liksom känslan av att inget är omöjligt. Inspirerad lämnar man föredraget med en vilja att förverkliga sina drömmar och göra skillnad.

Björn Söderberg blev vald till Årets talare i Sverige 2008 och fick Göteborgspriset 2012 för sina betydande insatser inom hållbar utveckling. 

 

Ämnen:

Entreprenör utan gränser
Om entreprenörsskap och socialt ansvarstagande

Den som inte har misslyckats har aldrig försökt
Inspiration för unga entreprenörer. Hur man kommer över sina egna mentala spärrar och går från ide till handling.

Hållbart och lönsamt
CSR på riktigt. Utan krångliga policydokument och hållbarhetsredovisningar.

 

Några kommentarer på Björns föreläsningar: 

När Björn berättade sina historier övertygade han oss snabbt att alla kan göra nåt. Våra försök att göra skillnad i Nepal gör nu också skillnad för engagemang bland personalen på hemmaplan.
Lars Johansson, Vd Janssen Cilag AB 

Björn Söderberg går från ord till handling, något som många har svårt för inom CSR området. Han bevisar att CSR går att omsätta i lönsamhet för ett företag. Fler “Björnar” i näringslivet skulle förändra världen!
Johan Trouvé Vd, Västsvenska Handelskammaren 

Du var så fantastiskt duktig, jag och vi blev helt blown away av din historia som både fick mig att skratta och gråta (!) på en och samma gång i stort sett. Underbart rörande och en fantastisk start på dagen. Man fick världens kick och en rejäl tankeställare verkligen.
Pia Erlandsson, Talarforum