Shubha briquettes – ett miljövänligt bränsle

Det enda sättet att stoppa skogsavverkningen i Nepal är att ta fram ett bränsle som är billigare och effektivare än ved”

Watabaran ombildade 2010 till Shubha briquettes med målsättnigen att ta fram detta bränsle. Vi tillverkar bränslebricketter från sågspån och restprodukter från jordbruket.

Våra bricketter är ca 30% effektivare än ved och säljs idag till medelstora industrier i Nepal som tidigare eldade med ved, kol eller fotogen.

Se videon om Shubha briquettes (Watabaran Bio Fuel)

Skogsavverkning & landslides i Nepal.

Nepal har några av världens högsta berg, och för att kunna odla är stora delar av

landet terrasserat. Enorma mängder träd huggs ner och eldas vilket leder till jorderrosioner och jordskred. Idag har nästan 70% av Nepals skogar avverkats och nästan 90% av energianvändningen i Nepal kommer från ved som eldas. Träd behövs för att binda jorden på Nepals branta sluttningar. Under regnperioderna leder avverkningen till stora jordskred som kan förstöra såväl vägar som hela byar.

Ett träd tar 20 år att växa upp men bara 10 min att hugga ner.

Våra bricketter gör det lönsamt att låta träden stå kvar.

Fördelar med bricketter

– 30% effektivare än ved

– 10% billigare per månad än ved

– 50% billigare än gas och fotogen

– Tillverkas av restprodukter. Miljövänligt bränsle

– Bricketterna säljs tillsammans med effektiva brännare som minskar bränsleförbrukningen och utsläppen med ca 50 %.

Från papperstillverkning till bricketter.

Watabaran jobbade under 10 år med återvinning av papper och hantverk. Vi bestämde oss för att ställa om hela produktionen och istället satsa på biobränsle.  

 Med brickettfabriken har vi nu en mer industriell tillverkning. Fabriken har en kapacitet på 5 ton per dag och många delar av arbetet är automatiserat. Industrialisering av produktionen är en oerhört viktig pusselbit för ett land som Nepal att kunna utvecklas. Idag tillverkas de mesta för hand. Och varje år flyttas fler och fler fabriker till Indien och Kina där produktionen är industriell. För att motverka denna trend behöver Nepal fler företag som arbetar med moderna produktionsmetoder.

Industrialisering innebär fler, inte färre arbetstillfällen. Eftersom kapaciteten ökar till 4-5 ton om dagen behöves fler personer som sysselsätts inom insamling, distribution osv.