CSR – Företagens ansvar

Hur lönsamma företag kan bygga en hållbar framtid

Fair Enterprise arbetar med att kombinera socialt ansvar med lönsamhet. Vi anser att framtiden tillhör de företag som behandlar både miljön de verkar i och människorna de jobbar med med respekt.

Det skrivs en massa policydokument. Det görs hållbarhetsredovisningar och ISO 26000 certifieringar. Det kallas Corporate Social Responsibility (CSR). Men tyvärr händer det för lite. CSR handlar inte om att skriva dokument. Det handlar inte heller om att ge bort en liten del av vinsten till en välgörenhetsorganisation.
Frågan är HUR du gör vinsten. 

Det finns bara två frågor att ställa:
VAD säljer ni för något?
HUR tillverkas det?

Det handlar om att våga ifrågasätta själva kärnan i affären. Er produkt eller tjänst.
Sama att se till så metoderna för att tillverka inte förstör miljön eller bryter ner människor, utan skapar ett hållbart samhälle och bra arbetstillfällen.

 

Föreställ dig en man som arbetar vid en maskin. Han har jobbat 12 timmar i sträck för att försöka försörja sin familj. Han är trött och dåligt betald. Han har ingen försäkring, ingen säkerhetsutrustning. När maskinen börjar låta lite konstigt märker han inget. Han är för trött. Eller kanske bryr han sig inte ens.
Så plötsligt går maskinen sönder. Produktionen stannar.
Det är dyrt. Långt mycket dyrare än flera månadslöner.

Men om han hade stått där, utvildad och nöjd med sitt jobb. Jobbet som gör det möjligt för honom att sätta sina barn i skolan. Då skulle han bry sig om den där maskinen. Olja den vid minsta ljud. Se till att den alltid fungerar.

Att INTE ta ansvar är ofta mycket dyrare än att ta det.

 

Vår mest lönsamma investering
Den mest lönsamma investering vi någonsinn gjort var att lära de 15 anställda i Watabaran att läsa och skriva. Det kostade 150 kr i månaden. 

Men det förändrade hela företaget. När vi kunde ge skriftliga instruktioner som ingen glömde bort ökade effektiviteten, vi började möta våra deadlines. Samma sak som skapar utveckling för de anställda bygger också lönsamhet i företaget.

Framtiden tillhör de företag som förstår att det är lönsamt att jobba hållbart. Att vi behöver hållbara lösningar för att bygga ett hållbart samhälle. Att det är bättre att återanvända och återvinna än att exploatera sinande naturresurser.