Shine Cleaning

Shine Cleaning – städfirma med socialt ansvar


En städare i Kathmandu tjänar ca 500 kr i månaden. Det är under minimilönen och räcker inte för att sätta barnen i skolan.
Shine cleaning är städföretaget som fokuserar på effektivitet istället för låga löner. Våra städare tjänar riktigt bra och dessutom betalar företaget för barnens skolgång.

Det handlar om att öka värdet av deras arbete. 
De flesta städerskor i Nepal har dåliga löner, dålig utrustning, ingen utbildning och städar väldigt ineffektivt. Shine cleaning ökar värdet på städeskornas arbete. Vi köper in moderna städmaskiner och utbildar våra städeskor. Med rätt maskiner, utrustning och utbildning blir städerskans arbete värt tio gånger mer. Då är det inga problem att betala bra löner och utbildning. 

Samarbete mellan Fair Enterprise och Janssen Cilag AB

Shine cleaning är resultatet av ett långt samarbete mellan Fair Enterprise Network och det nordiska läkemedelsföretaget Janssen Cilag AB. Utmaningen var att hitta ett sätt att skapa utbildning för fattiga barn i Nepal och få det självfinansierande. 
Det gör vi genom att anställa deras föräldrar.
 

Att se till att fattiga barn får utbildning är kärnan i vår affärsmodell. Varje barn har rätt till utbildning och alla föräldrar har rätt till en möjlighet att försörja sin familj. Shine cleaning finns för att skapa den möjligheten. 


Effektiv städning
Shine Cleaning städar heltäckningsmattor på stora kontor i Kathmandu. Vi polerar marmorgolv och tvättar fasader. Kärnan är att växla upp värdet av städeskornas arbete med hjälp av moderna maskiner och utbildning i effektiv städning. 

 

Fair Trade & utbildning
Alla anställda garanteras en levnadslön, sjukförsäkring, mammaledigt och semester. 
Vi har 8 timmars arbetsdag och extra betalt vid övertidsarbete. Vi jobbar för att skapa arbetstillfällen för diskriminerade grupper (ensamstående mammor, kvinnor och lågkastiga). 
Utöver lönen betalar dessutom Shine cleaning skolavgiften för de anställdas barn för att säkerställa att de får en bra utbildning och möjligheter. 

Läs mer och se bilder på www.shinenepal.com 

 

sofa2

rajmati-marb

marble5