Fair Enterprise Network

Hållbart och lönsamt

Fair Enterprise Network bygger och driver företag med socialt ansvarstagande som grundprincip. Vi startar upp och utvecklar nya företag i Nepal och Sverige.  Företagen kombinerar affärsverksamhet med etiska och demokratiska värderingar.

När Björn kom till Nepal som 19-åring mötte han fattigdomen, soporna som ligger överallt på gatorna och utsattheten hos de unga människor som utan jobb eller utbildning försökte försörja sig och leva ett bra liv. Men där andra kanske skulle sett hopplösheten såg Björn möjligheterna och potentialen. Han såg unga människor med drivkraft som bara väntade på en chans att få visa vad de gick för.  Björn grundade Fair Enterprise Network som idag driver flera företag i Nepal med målsättningen att bygga ett hållbart samhälle.

Läs storyn om hur Fair Enterprise startade >>

 

“Framtiden tillhör de företag som inser att det är lönsamt att behandla både miljön och människor med respekt.”

 

Bygger hålbara företag

Fair Enterprise Network arbetar med att bygga företag som bidrar till hållbar utveckling i Nepal. I Sverige jobbar vi för att visa företagsledare hur man kan jobba prakiskt med CSR och ställa om till ett hållbart företag.

Läs mer om CSR och företagens ansvar