About Fair Enterprise Network

Driver företag som skapar hållbar utveckling

Fair Enterprise Network bygger och driver företag med socialt ansvarstagande som grundprincip. Vi startar upp och utvecklar nya företag i Nepal; ett av världens fattigaste länder. Företagen kombinerar affärsverksamhet med etiska och demokratiska värderingar.

När Björn kom till Nepal som 19-åring mötte han fattigdomen, soporna som ligger överallt på gatorna och utsattheten hos de unga människor som utan jobb eller utbildningen försökte försörja sig och leva ett bra liv. Men där andra kanske skulle sett hopplösheten såg Björn möjligheterna och potentialen. Han såg unga människor med drivkraft som bara väntade på en chans att få visa vad de gick för. Soporna blev en tillgång när Björn startade sitt första företag, Watabaran som återvinner papper och tillverkar bland annat julkort, visitkort, kalendrar och dialogkort. De unga drivkraftiga människorna blev grundstenarna i företaget. Björn grundade Fair Enterprise Network som idag driver tre företag i Nepal; Watabaran, WebSearch och Watabaran Bio-Fuel.

Läs storyn om hur Fair Enterprise startade >>