Våra företag

Föreläsningar och CSR

Björn Söderberg, Sustainable is profitable - TEDx.

Det är inte miljöpolicyn som förändrar, utan hur ni omsätter den i lunchrummet och verkstadshallen. Det är inte det stora evenemanget ni gör en gång om året utan de små handlingarna varje dag som berättar vilket sorts företag ni är.

Socialt ansvarstagande blir lönsamt när det omsätts i praktiskt handling. Björn Söderberg föreläser om Entreprenörsskap, CSR och hållbar utveckling.

 

Läs mer